Thông báo: Mở tính năng Bami Lending!

10/08/2021

Tính năng Bami Lending đã hoàn tất và chính thức đi vào hoạt động. Đây là giải pháp tài chính cho phép người dùng vay và cho vay tài sản ngang hàng thông qua một nền tảng phi tập trung. Người dùng vẫn giữ quyền sở hữu 100% và tận hưởng được tiềm năng tăng giá của tài sản trong tương lai.

Với Bami Lending, người dùng có thể:

  • Cung cấp tài sản của mình cho những người dùng khác vay và nhận lãi từ các khoản vay; hoặc
  • Cung cấp tài sản để thế chấp và vay các loại tài sản khác từ nền tảng, phục vụ cho các nhu cầu hằng ngày và tái đầu tư.

Đây là nguồn thu chính của Bami Protocol và thu nhập từ tính năng này sẽ được chia sẻ cho những người stake BAMI.

Xem danh sách các tài sản được hỗ trợ vay và cho vay hiện tại trên giao diện tính năng tại đây và hướng dẫn sử dụng tính năng Lending tại đây.

Bạn là holder thực thụ? Đừng để tài sản của mình đứng yên, hãy tận dụng Bami Lending để tạo ra nguồn thu từ chúng!

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Xem thêm

VI