Thông báo: Kết thúc trả thưởng các pool farm

29/07/2021

Các pool farm hiện tại sẽ ngừng trả thưởng từ 00:00 ngày 30/07/2021 (GMT+7), bao gồm:

  • BAMI-USDT
  • LTD-BUSD
  • LTD-VIDB
  • LTD-BAMI

Người sở hữu BAMI và LTD có thể sử dụng Bami Bridge để chuyển đổi tài sản sang KardiaChain và cung cấp thanh khoản để nhận phần thưởng từ các pool farm.

Theo dõi Bami Blog và các kênh thông tin của Bami Protocol để nhận các thông tin mới nhất.

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Xem thêm

VI