Stake BAMI nhận Baby KShark (BKS)

26/08/2021

Bami Protocol chính thức mở pool stake mới dành cho người sở hữu BAMI trên Binance Smart Chain.

  • Thời gian trả thưởng: 10 ngày
  • Tổng phần thưởng: 200 triệu Baby KShark token (BKS)

Xem APR cụ thể và thời gian bắt đầu trả thưởng tại dapp.kshark.io/pools.

Về Baby KShark

Baby KShark là MEME token xuất phát từ cộng đồng, phục vụ cộng đồng và do cộng đồng chi phối. BKS là token của KShark – nền tảng tích hợp trò chơi NFT và các ứng dụng farming phi tập trung. KShark là nguồn giải trí, đồng thời là nguồn lợi nhuận dành cho người dùng. KShark được xây dựng trên hai mạng blockchain là Binance Smart Chain (BEP20) và KardiaChain (KRC20).

Tìm hiểu về KShark và Baby KShark tại kshark.io.

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Xem thêm

VI