Thông báo: Mở farming và staking pool mới

01/06/2021

Các farming và staking pool mới sẽ chính thức được mở từ ngày 02/06/2021, thông tin cụ thể như sau:

1. Các pool được mở:

  • USDT/BAMI: Phần thưởng LP là 2 triệu BAMI trong vòng 2 tháng
  • BAMI: Phần thưởng staking là 1 triệu BAMI trong vòng 2 tháng

2. Thời gian bắt đầu trả thưởng: 14:00 ngày 02/06/2021 (GMT+7)

3. Tỷ lệ khóa và mở khóa phần thưởng:

  • 50% phần thưởng sẽ được mở khóa ngay lập tức
  • 50% còn lại bắt đầu được mở khóa sau khi hết thời gian farming/staking (2 tháng), mở khóa dần trong 12 tuần.

Người dùng cần lưu ý chọn đúng các farming và staking pools đang hoạt động (active pools) để nhận được phần thưởng.

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Xem thêm

VI